Kombinatorika a teorie grafů I - NDMI031
Anglický název: Combinatorics and Graph Theory I
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: neomezena
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.
Neslučitelnost : NDMA001, NDMI011
Záměnnost : NDMI011
Je korekvizitou pro: NDMI032
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: ()
Základní povinný kurs oboru informatika. Shodné s I173.
Sylabus
Poslední úprava: ()

Viz I173.