PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Algoritmy - NDMI026
Anglický název: Algorithms
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2004
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Luděk Kučera, DrSc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Diskrétní matematika, Teoretická informatika
Záměnnost : {Slouží jako záměnnost pro dvojici předmětů Uvod do TI, Algoritmy}
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: ()
Aritmetické algoritmy. Algoritmy lineární algebry. Grafové algoritmy. Přibližné a heuristické algoritmy. Aplikace.
Sylabus
Poslední úprava: ()

1. Aritmetické algoritmy a. sčítání obvody logaritmické hloubky b. diskrétní Fourierova transformace, algoritmus FFT c. násobení velkých čísel 2. Algoritmy lineární algebry a. násobení matic b. LUP dekompozice matic a navazující algoritmy c. výpočet vlastních čísel 3. Grafové algoritmy a. nejkratší a extremální cesty b. kostra grafu, hladový algoritmus a matroidy c. toky v sítích, několik algoritmů různé rychlosti a složitosti 4. Přibližné a heuristické algoritmy a. branch and bound b. metody lokální modifikace řešení (lokální optimalizace, simulated annealing, tabu search, genetické algoritmy atd.) c. casuistika (rozvrhování, obchodní cestující, celočísel. programování atd.) 5. Aplikace a. lineární algebra v numerických výpočtech b. zpracování obrazové informace c. kombinatorická optimalizace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK