PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Kombinatorické počítání - NDMI015
Anglický název: Combinatorial Counting
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://kam.mff.cuni.cz/~klazar/KPOC19.html
Garant: doc. RNDr. Martin Klazar, Dr.
Třída: Informatika Mgr. - Diskrétní modely a algoritmy
Kategorizace předmětu: Informatika > Diskrétní matematika
Anotace -
Poslední úprava: ()
Kombinatorická enumerace se zabývá počítáním konečných kombinatorických struktur, např. stromů, grafů, posloupností, rozkladů čísel a mnoha dalších. Pracuje s metodami elementárními, jako je počítání bijekcemi, ale i méně elementárními (o to zajímavějšími), jako jsou generující funkce. Generující funkce jsou fascinující technikou, která se používá kromě kombinatoriky i při analýze algoritmů, v teorii pravděpodobnosti a v teorii čísel. V přednášce se podíváme na základní výsledky a postupy kombinatorické enumerace.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KAM (20.04.2008)

Studenti se seznámí se základní technikou kombinatorické enumerace, vytvořujícími funkcemi.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jan Kynčl, Ph.D. (31.05.2019)

Ústní zkouška.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

R.P. Stanley: Enumerative combinatorics I, Wandswort & Brooks, 1986

R.P. Stanley: Enumerative combinatorics II, Cambridge University Press, 1999

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Martin Klazar, Dr. (11.06.2019)

Zkouška je ústní, s písemnou přípravou. Konkrétní otázky jsou na výše uvedené stránce vyučujícího,

například: 1) Odvození rekurence pro Catalanova čísla. 2) Odvození exponenciálních odhadů pro Catalanova čísla.

3) Catalanova čísla nejsou LRP. 4) Schurova asymptotika. 5) Exponenciální generující funkce. 6) Lagrangeova inverzní formule.

Sylabus -
Poslední úprava: ()

1) Úlohy kombinatorické enumerce.

2) Bijekce.

3) Generující funkce.

4) Kompoziční a exponenciální formule.

5) Lagrangeova inverzní formule.

6) Asymptotika.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK