Kombinatorická a výpočetní geometrie II - NDMI013
Anglický název: Combinatorial and Computational Geometry II
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://kam.mff.cuni.cz/kvgII
Garant: doc. RNDr. Pavel Valtr, Dr.
Mgr. Jan Kynčl, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - Diskrétní modely a algoritmy
Kombinatorická geometrie a geom. algorit
M Mgr. MSTR
M Mgr. MSTR > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Informatika > Diskrétní matematika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (23.04.2019)
Pokračování přednášky NDMI009 Kombinatorická a výpočetní geometrie I je věnováno vybraným specializovanějším tématům. K absolvování přednášky jsou nutné předchozí znalosti na úrovni předmětu NDMI009.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KAM (20.04.2008)

Pokračování a prohloubení látky z NDMI009. V probíraných tématech se zpravidla dojde až na úroveň současného výzkumu.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jan Kynčl, Ph.D. (14.02.2018)

Podmínkou na zápočet je získání aspoň 1/4 celkového počtu bodů za školní a domácí příklady. K doplnění bodů mohou být zadány bonusové příklady. Charakter zápočtu neumožňuje jeho opakování. Zápočet je nutnou podmínkou ke zkoušce.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Martin Balko, Ph.D. (25.02.2016)

viz http://kam.mff.cuni.cz/kvgII a NDMI009

Metody výuky -
Poslední úprava: Mgr. Jan Kynčl, Ph.D. (24.02.2016)

Cvičení probíhá formou samostatného řešení příkladů. Více informací: http://kam.mff.cuni.cz/kvg/

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Jan Kynčl, Ph.D. (14.02.2018)

Zkouší se odpřednesená témata a schopnost aplikace na lehčí až středně těžké příklady.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Jan Kynčl, Ph.D. (23.04.2019)

Témata se každý rok obměňují. V roce 2018 jsou v plánu následující:

Konvexně nezávislé množiny

Půlící přímky

Složitost dolní obálky úseček a Davenport–Schinzelovy posloupnosti

Věty Hellyho typu přes simpliciální komplexy.

Vnořitelnost (vícerozměrná analogie rovinnosti grafů).

Příp. další témata