PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Kombinatorika a grafy II - NDMI012
Anglický název: Combinatorics and Graph Theory II
Zajišťuje: Informatický ústav Univerzity Karlovy (32-IUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Vít Jelínek, Ph.D.
doc. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Diskrétní matematika
Anotace -
Poslední úprava: T_KAM (10.04.2011)
Přehledová přednáška o klasických výsledcích v kombinatorice a teorii grafů. Předpokládají se znalosti v rozsahu NDMI011 nebo NDMA001.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Vít Jelínek, Ph.D. (02.10.2019)

Podmínky získání zápočtu na cvičeních J. Hubičky: pro nárok na zápočet je potřeba získat alespoň 25 bodů za řešení domácích úkolů.

Podmínky získání zápočtu na cvičeních V. Jelínka: pro nárok na zápočet je potřeba získat alespoň 25 bodů za řešení domácích úkolů, případně za aktivní účast na cvičeních.

Povaha kontroly předmětu vylučuje opravné termíny u zápočtů.

Podmínkou konání zkoušky je zisk zápočtu.

Literatura -
Poslední úprava: PaedDr. Jan Kuchař (04.10.2016)

R. Diestel: Graph theory, 3rd edition, Springer, 2005.

H. Wilf: Generatingfunctionology (https://www.math.upenn.edu/~wilf/DownldGF.html).

 • Videozáznamy přednášek
 • Požadavky ke zkoušce -
  Poslední úprava: doc. RNDr. Vít Jelínek, Ph.D. (11.10.2017)

  Zkouška má ústní formu, s možností písemné přípravy předcházející vlastnímu ústnímu zkoušení. Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, v jakém byl pokryt na přednáškách a cvičeních. Je požadována i schopnost zobecnit a aplikovat získané teoretické znalosti při praktickém řešení kombinatorických úloh.

  Sylabus -
  Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (26.01.2018)
  • Tutteho a Petersenova věta
  • Hamiltonovské kružnice, Oreho podmínka, Chvátalův uzávěr
  • Plochy vyššího rodu, zobecněná Eulerova formule, Heawoodova formule
  • Lemma o kontrahovatelné hraně, Tutteho věta o 3-souv. grafech, Kuratowského věta
  • Barevnost grafů, Brooksova věta, Vizingova věta
  • Tutteho polynom: různé definice, význačné body
  • Obyčejné a exponenciální vytvořující funkce
  • Burnsideovo lemma, Pólyova enumerace, příklady aplikací
  • Věta o slunečnici, Erdös-Ko-Radoova věta, Turánova věta
  • Dilworthova věta, pojem perfektních grafů
  • Chordální grafy

   
  Univerzita Karlova | Informační systém UK