Teorie grafů a algoritmy pro matematiky 1 - NDMA001
Anglický název: Graph Theory and Algorithms for Mathematicians 1
Zajišťuje: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Diskrétní matematika
Matematika > Diskrétní matematika
Záměnnost : NDMI011, NMIN331
N//Je neslučitelnost pro: NDMI011, NMIN331
Z//Je záměnnost pro: NMIN331
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: ()
Informativní přehled o základech teoret. informatiky (výpočetní složitost, NP-úplnost) a algoritmech (lineární programování, grafové algoritmy). Prezentace teoret. partií kombinatoriky a teorie grafů (toky v sítích, faktory grafů, množinové systémy a systémy reprezentantů, Ramseyova teorie). Jako pokračování je v letním semestru doporučeno DMI012. Shodné s DMI011.
Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Hladík, Ph.D. (17.04.2013)

Literatura dle doporučení učitele.

Sylabus
Poslední úprava: ()

Základy NP-úplnosti - nedeterministické Turingovy stroje, Cookova věta, základní NP-úplné problémy (3-splnitelnost, Hamiltonovská kružnice, nezávislá množina, exaktní pokrytí). Dále viz I173 a I174.