PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Analýza matematických modelů, popisujících pohyb tělesa v tekutině II - NDIR241
Anglický název: Analysis of Mathematical Models of Bodies Moving through Fluids II
Zajišťuje: Matematický ústav AV ČR, v.v.i. (32-MUAV)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: RNDr. Šárka Nečasová, DSc.
doc. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D.
Třída: DS, matematická analýza
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Záměnnost : NMMA622
Je neslučitelnost pro: NMMA622
Je záměnnost pro: NMMA622
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: G_M (03.06.2005)
Přednáška je úvodem do analýzy modelování proudění tekutin a pohybu těles v tekutině. Je použito široké spektrum nástrojů klasické i fourierovské analýzy, speciálně pak teorie prostorů funkcí, založená na Littlewoodově-Paleyově teorii, teorie lineárních stacionárních modelů hydromechaniky (Stokes, Oseen) a teorie stacionární Navier-Stokesovy rovnice. Dále bude zkoumán pohyb těles v tekutině. Bude provedena rovněž numerická analýza studovaných modelů.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: MPOKORNY/MFF.CUNI.CZ (28.04.2008)

Seznámit studenty s matematickým aparátem potřebným ke studiu problematiky (harmonická analýza, váhové odhady) a ukázat jejich aplikaci při studiu vybraných problémů obtékání tuhých látek tekutinou.

Metody výuky
Poslední úprava: MPOKORNY/MFF.CUNI.CZ (28.04.2008)

přednáška

Sylabus -
Poslední úprava: G_M (03.06.2005)

Přednáška je úvodem do analýzy modelování proudění tekutin a pohybu těles v tekutině. Je použito široké spektrum nástrojů klasické i fourierovské analýzy, speciálně pak teorie prostorů funkcí, založená na Littlewoodově-Paleyově teorii, teorie lineárních stacionárních modelů hydromechaniky (Stokes, Oseen) a teorie stacionární Navier-Stokesovy rovnice. Dále bude zkoumán pohyb těles v tekutině. Bude provedena rovněž numerická analýza studovaných modelů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK