PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Variační počet pro pokročilé I - NDIR062
Anglický název: Variational Calculus for Advanced Students I
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Třída: DS, matematické a počítačové modelování
DS, matematická analýza
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Anotace
Poslední úprava: T_KMA (23.01.2007)
Metody hledání minimizérů funkcionálů typických pro variační počet s důrazem na polospojitost a relaxaci. Role Jakobiánů v integrandech. Určeno pro studenty doktorského studia.
Sylabus
Poslední úprava: T_KMA (23.01.2007)

M. Giaquinta, G. Modica, J. Souček: Cartesian currents in the calculus of variations. I., II. Springer-Verlag, Berlin, 1998.

B. Dacorogna: Direct methods in the calculus of variations. Applied Mathematical Sciences, 78. Springer-Verlag, Berlin, 1989.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK