PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Seminář z parciálních diferenciálních rovnic - NDIR035
Anglický název: Seminar on Partial Differential Equations
Zajišťuje: Matematický ústav AV ČR, v.v.i. (32-MUAV)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: oba
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: 0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Třída: DS, matematická analýza
Kategorizace předmětu: Matematika > Diferenciální rovnice, teorie potenciálu
Anotace -
Poslední úprava: G_M (30.05.2003)
Seminář (nazývaný často "úterní Nečasův seminář") byl založen prof. J. Nečasem v r. 1962. Pod dlouholetým zakladatelovým vedením na něm postupně vznikala moderní škola parciálních diferenciálních rovnic a nelinearní analýzy. Na semináři jsou referovány nejnovější výsledky z teorie parciálních diferenciálních rovnic a jejich aplikací. Určeno pro posluchače vyšších ročníků a PGDS.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK