Aplikační software (CŽV) - NDIN017
Anglický název: Application Software (CŽV)
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, KZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://www.ms.mff.cuni.cz/~forstova/ITUI/ITUI.html
Garant: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D.
Mgr. Lenka Forstová
Třída: Informatika Mgr. - učitelské studium informatiky
Kategorizace předmětu: Informatika > Didaktika informatiky
Neslučitelnost : NDIN011
Záměnnost : NDIN011
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (24.05.2021)
Cílem předmětu je získání patřičných dovedností pro použití běžného uživatelského software při řešení úkolů různé obtížnosti. Výuka je z velké části vedená tak, aby nebyl důležitý výběr konkrétního software, ale aby studenti získali znalosti a dovednosti, které jim usnadní ovládnutí jimi vybrané aplikace z dané oblasti.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D. (03.06.2018)

Předmět je zakončen zápočtem. Zápočet se uděluje za aktivní účast, přípravu a presentaci vystoupení a vypracování zadaných výukových materiálů.

Povaha tohoto požadavku neumožňuje vypsat opravné termíny. Vyučující může stanovit podmínky, za nichž student může nahradit chybějící požadavky.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Forstová (25.05.2021)
  • Řešení úloh pomocí aplikací kancelářského software, nezávisle na volbě konkrétní produktové řady
  • Programování ve VBA pro MS Excel
  • Základy počítačové grafiky
  • rastrová grafika a úprava fotografie
  • vektorová grafika
  • "Učitelský" software
  • aplikace vhodné pro aktivaci posluchačů při výuce
  • LMS Moodle