PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Aplikační software - pro učitele (CŽV) - NDIN017
Anglický název: Application Software - for Teachers (CŽV)
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020 do 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - učitelské studium informatiky
Kategorizace předmětu: Informatika > Didaktika informatiky
Neslučitelnost : NDIN011
Záměnnost : NDIN011
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (10.10.2017)
Předmět je určen výhradně pro účastníky kurzu celoživotního vzdělávání Učitelství všeobecně vzdělávacho předmětu Informatika. Jednou složkou výuky informatiky na středních školách je i výuka uživatelského software. Tato výuka skrývá pro učitele mnohá úskalí. Musí se umět vyrovnat s velmi rozdílnou úrovni motivace i vědomostí studentů, nezahltit studenty množství technických detailů a přitom je naučit efektivně použít počítače k celé řadě úkolů. Cílem předmětu je připravit studenty na výuku uživatelského software jak po stránce znalostí a metodiky, tak i prakticky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D. (03.06.2018)

Předmět je zakončen zápočtem. Zápočet se uděluje za aktivní účast, přípravu a presentaci vystoupení a vypracování zadaných výukových materiálů.

Povaha tohoto požadavku neumožňuje vypsat opravné termíny. Vyučující může stanovit podmínky, za nichž student může nahradit chybějící požadavky.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KSVI (19.04.2016)

Postupně různé programy podle volby a dohody účastníků semináře.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK