PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Pedagogicko-didaktická propedeutika informatiky - NDIN014
Anglický název: Computer Science Propedeutics
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020 do 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: NDIN019
Garant: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.
Mgr. Lenka Forstová
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Didaktika informatiky
Neslučitelnost : NDIN015
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (20.05.2020)
V akademickém roce 2020/21 je výuka zajišťována předmětem NDIN019 Dětské programovací jazyky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (02.10.2017)

Předmět je zakončen zápočtem. Zápočet se uděluje za aktivní účast na cvičeních, vypracování zadaných domácích úkolů a přednesení zadaných referátů.

Povaha těchto požadavků neumožňuje vypsat opravné termíny.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (20.05.2020)

V akademickém roce 2020/21 je výuka zajišťována předmětem NDIN019 Dětské programovací jazyky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK