PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Pedagogicko-didaktická propedeutika informatiky - NDIN014
Anglický název: Computer Science Propedeutics
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.
Třída: Informatika Bc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Didaktika informatiky
Neslučitelnost : NDIN010, NDIN013, NDIN015, NDIN016
Anotace -
Poslední úprava: G_I (05.02.2014)
Cílem předmětu je získání základních informací o práci učitele na základní a střední škole při výuce předmětů zaměřených na informatiku, informačně-komunikační technologie a programování. Součástí semináře je i procvičování praktických dovedností při vedení výuky, příprava a hodnocení pedagogické praxe.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (02.10.2017)

Předmět je zakončen zápočtem. Zápočet se uděluje za aktivní účast na cvičeních, vypracování zadaných domácích úkolů a přednesení zadaných referátů.

Povaha těchto požadavků neumožňuje vypsat opravné termíny.

Sylabus -
Poslední úprava: G_I (21.03.2012)
 • Obsah informatického kurikula na základní a střední škole - cíle a obsah výuky, informatická a počítačová gramotnost, vztah výuky ICT a informatiky jako odborné disciplíny, vzdělávací programy, vyučovací předměty.
 • Proces výuky informatiky na základních a středních školách - formy práce se studenty, komunikace s žáky.
 • Projektování výukového procesu - příprava vyučovacích jednotek a jejich souborů, příprava učitele na výuku, organizace vyučovací hodiny.
 • Hodnocení průběhu a výsledků výukového procesu.
 • Pedagogicko-psychologické aspekty učitelské profese.
 • Seznámení s výukovou technikou - dataprojektor, interaktivní tabule, webovské stránky, e-learning, organizace počítačové učebny.
 • Seznámení s moderními výukovými metodami - tvorba výukových materiálů, počítačové prezentace, interaktivní programy, sestavení didaktických testů.
 • Prostředky pro výuky informatiky - učebnice a jiná literatura, zdroje na Internetu, elektronické studijní materiály, výukové programy, "dětské" programovací jazyky.
 • Příprava na pedagogickou praxi - úvodní instruktáž, zadání úkolů studentům, seznámení s povinnostmi „učitele“.
 • Vyhodnocení pedagogické praxe - rozbor studentských zpráv o průběhu praxe, analýza učitelských hodnocení posluchačů, analýza studentských hodnocení praxe, analýza hodnocení vedoucích učitelů praxe.
 • Studentská vystoupení - sebereflexe první pedagogické praxe.
 • Seminární a výcviková forma výuky - samostatné referáty a výstupy studentů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK