PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Didaktika uživatelského software - NDIN012
Anglický název: Didactics of Application Software
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020 do 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - učitelské studium informatiky
Kategorizace předmětu: Informatika > Didaktika informatiky
Korekvizity : NDIN011
N//Je neslučitelnost pro: NDIN018
Z//Je záměnnost pro: NDIN018
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (18.12.2019)
Jednou složkou výuky informatiky na středních školách je i výuka uživatelského software. Tato výuka skrývá pro učitele mnohá úskalí. Musí se umět vyrovnat s velmi rozdílnou úrovni motivace i vědomostí studentů, nezahltit studenty množství technických detailů a přitom je naučit efektivně použít počítače k celé řadě úkolů. Cílem předmětu je připravit studenty na výuku uživatelského software jak po stránce znalostí a metodiky, tak i prakticky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D. (13.10.2017)

Předmět je zakončen zápočtem. Zápočet se uděluje za aktivní účast, přípravu a presentaci vystoupení a vypracování zadaných výukových materiálů.

Povaha tohoto požadavku neumožňuje vypsat opravné termíny. Vyučující může stanovit podmínky, za nichž student může nahradit chybějící požadavky.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D. (13.10.2017)

Příprava vystoupení, výběr témat, časový rozsah, presentace a kritické hodnocení cizích vystoupení.

Příprava výukových materiálů.

Seminář bude věnován zejména aplikacím z kategorie:

  • Příprava textů
  • Tabulkový kalkulátor
  • Příprava presentací
  • Úprava obrázků

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK