PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Aplikační software - pro učitele - NDIN011
Anglický název: Application Software - for Teachers
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020 do 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - učitelské studium informatiky
Kategorizace předmětu: Informatika > Didaktika informatiky
K//Je korekvizitou pro: NDIN012
N//Je neslučitelnost pro: NDIN017
Z//Je záměnnost pro: NDIN017
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (10.10.2017)
Jednou složkou výuky informatiky na středních školách je i výuka uživatelského software. Tato výuka skrývá pro učitele mnohá úskalí. Musí se umět vyrovnat s velmi rozdílnou úrovni motivace i vědomostí studentů, nezahltit studenty množství technických detailů a přitom je naučit efektivně použít počítače k celé řadě úkolů. Cílem předmětu je připravit studenty na výuku uživatelského software jak po stránce znalostí a metodiky, tak i prakticky.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D. (13.10.2017)

Předmět je zakončen zápočtem. Zápočet se uděluje za aktivní účast, přípravu a presentaci vystoupení a vypracování zadaných výukových materiálů.

Povaha tohoto požadavku neumožňuje vypsat opravné termíny. Vyučující může stanovit podmínky, za nichž student může nahradit chybějící požadavky.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (17.04.2019)

učebnice informatiky pro ZŠ a SŠ

příručky produktů aplikačního software podle pokynů vyučujícího

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D. (13.10.2017)

Příprava vystoupení, výběr témat, časový rozsah, presentace a kritické hodnocení cizích vystoupení.

Příprava výukových materiálů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK