PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Aplikační software - NDIN011
Anglický název: Application Software
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, KZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://www.ms.mff.cuni.cz/~forstova/ITUI/ITUI.html
Garant: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D.
Mgr. Lenka Forstová
Třída: Informatika Mgr. - učitelské studium informatiky
Kategorizace předmětu: Informatika > Didaktika informatiky
Neslučitelnost : NDIX011
Záměnnost : NDIX011
Je korekvizitou pro: NDIN012
Je neslučitelnost pro: NDIX011, NDIN017
Je záměnnost pro: NDIX011, NDIN017
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (24.05.2021)
Cílem předmětu je získání patřičných dovedností pro použití běžného uživatelského software při řešení úkolů různé obtížnosti. Výuka je z velké části vedená tak, aby nebyl důležitý výběr konkrétního software, ale aby studenti získali znalosti a dovednosti, které jim usnadní ovládnutí jimi vybrané aplikace z dané oblasti.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Lenka Forstová (24.05.2021)

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Zápočet se uděluje za aktivní účast, splnění zadaných úkolů a obhajoby řešení vybraných z nich.

Povaha tohoto požadavku neumožňuje vypsat opravné termíny. Vyučující může stanovit podmínky, za nichž student může nahradit chybějící požadavky.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lenka Forstová (24.05.2021)

Dokumentace, nápověda, tutoriály produktů aplikačního software podle pokynů vyučujícího

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lenka Forstová (24.05.2021)
  • Řešení úloh pomocí aplikací kancelářského software, nezávisle na volbě konkrétní produktové řady
  • Programování ve VBA pro MS Excel
  • Základy počítačové grafiky
  • rastrová grafika a úprava fotografie
  • vektorová grafika
  • "Učitelský software"
  • aplikace vhodné pro aktivaci posluchačů při výuce
  • LMS Moodle

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK