PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Pedagogická praxe z informatiky (CŽV) - NDIN009
Anglický název: Computer Science Teaching Practice (CŽV)
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 12
Rozsah, examinace: 0/0 Z [týdny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.
Mgr. Lenka Forstová
Kategorizace předmětu: Informatika > Didaktika informatiky
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (29.04.2019)
Pedagogická praxe z informatiky pro posluchače kurzů CŽV.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (02.10.2017)

Předmět je zakončen zápočtem. Zápočet se uděluje za úspěšné absolvování pedagogické praxe na přidělené základní nebo střední škole a za následný rozbor praxe s vyučujícím.

Povaha těchto požadavků neumožňuje vypsat opravné termíny.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (17.04.2019)

Učebnice a příručky vztahující se k učivu vyučovanému na škole během pedagoické praxe.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (29.04.2019)

Pedagogická praxe z informatiky pro posluchače kombinovaného učitelského studia a kurzů CŽV. Praxe má rozsah 4 týdny. Během praxe musí posluchač absolvovat 22 vyučovacích hodin hospitací a 22 vyučovacích hodin samostatných výstupů.

Náslechy v hodinách fakultního učitele a dalších studentů, kteří zároveň konají praxi, seznámení se s chodem školy a s tím souvisejícími dokumenty. Minimálně 12 samostatných výstupů před třídou, které jsou následně rozebrány s fakultním učitelem. Zapojení se do dalších činností souvisejících s prací učitele (příprava a oprava písemných prací, pomoc s organizací žákovských soutěží, asistence při výuce v počítačové učebně apod.). Praxe je zakončena závěrečným reflektivním seminářem, který vede garant předmětu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK