PředmětyPředměty(verze: 830)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Pedagogická praxe z informatiky - NDIN009
Anglický název: Computer Science Teaching Practice
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016 do 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: 0/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.
Kategorizace předmětu: Informatika > Didaktika informatiky
Anotace -
Poslední úprava: G_I (28.03.2013)

Pedagogická praxe z informatiky pro posluchače kombinovaného učitelského studia a kurzů CŽV.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (02.10.2017)

Předmět je zakončen zápočtem. Zápočet se uděluje za úspěšné absolvování pedagogické praxe na přidělené základní nebo střední škole a za následný rozbor praxe s vyučujícím.

Povaha těchto požadavků neumožňuje vypsat opravné termíny.

Sylabus -
Poslední úprava: G_I (05.02.2014)

Pedagogická praxe z informatiky pro posluchače kombinovaného učitelského studia a kurzů CŽV. Praxe má rozsah 4 týdny. Během praxe musí posluchač absolvovat 22 vyučovacích hodin hospitací a 22 vyučovacích hodin samostatných výstupů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK