Pedagogická praxe z informatiky 3 - NDIN008
Anglický název: Computer Science Teaching Practice 3
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: 0/0 [týdny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.
Mgr. Lenka Forstová
Třída: Informatika Mgr. - učitelské studium informatiky
Kategorizace předmětu: Informatika > Didaktika informatiky
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (29.04.2019)
Třetí pedagogická praxe z informatiky pro posluchače učitelského studia je zaměřena na náslechy a samostatné výstupy na střední škole pod vedením zkušeného fakultního učitele. Pedagogická praxe je zajišťována zejména prostřednictvím fakultních škol, viz jejich seznam na webových stránkách MFF UK: https://www.mff.cuni.cz/cs/verejnost/fakultni-skoly/seznam-fakultnich-skol-mff-uk (smluvně zajištěno).
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (02.10.2017)

Předmět je zakončen zápočtem. Zápočet se uděluje za úspěšné absolvování pedagogické praxe na přidělené základní nebo střední škole a za následný rozbor praxe s vyučujícím.

Povaha těchto požadavků neumožňuje vypsat opravné termíny.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (29.04.2019)

Současné kurikulární dokumenty a školská legislativa.

Současná pedagogicko-psychologická literatura.

Učebnice a příručky vztahující se k učivu vyučovanému na škole během pedagoické praxe.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (29.04.2019)

Pedagogická praxe z informatiky pro posluchače učitelského studia v rozsahu 2 týdnů, během které musí posluchač absolvovat 12 vyučovacích hodin hospitací a 12 vyučovacích hodin samostatných výstupů.

Náslechy v hodinách fakultního učitele a dalších studentů, kteří zároveň konají praxi, seznámení se s chodem školy a s tím souvisejícími dokumenty. Minimálně 12 samostatných výstupů před třídou, které jsou následně rozebrány s fakultním učitelem. Zapojení se do dalších činností souvisejících s prací učitele (příprava a oprava písemných prací, pomoc s organizací žákovských soutěží, asistence při výuce v počítačové učebně apod.). Praxe je zakončena závěrečným reflektivním seminářem, který vede garant předmětu.