PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Pedagogická praxe z informatiky III - NDIN008
Anglický název: Computer Science Teaching Practice III
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: 0/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.
Třída: Informatika Mgr. - učitelské studium informatiky
Kategorizace předmětu: Informatika > Didaktika informatiky
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (29.04.2019)
Pedagogická praxe z informatiky pro posluchače učitelského studia.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (02.10.2017)

Předmět je zakončen zápočtem. Zápočet se uděluje za úspěšné absolvování pedagogické praxe na přidělené základní nebo střední škole a za následný rozbor praxe s vyučujícím.

Povaha těchto požadavků neumožňuje vypsat opravné termíny.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (29.04.2019)

Učebnice a příručky vztahující se k učivu vyučovanému na škole během pedagoické praxe.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. (29.04.2019)

Pedagogická praxe z informatiky pro posluchače učitelského studia v rozsahu 2 týdnů, během které musí posluchač absolvovat 12 vyučovacích hodin hospitací a 12 vyučovacích hodin samostatných výstupů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK