PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Inverze seismických vlnových polí a časů šíření - NDGF004
Anglický název: Inversion of Seismic Wave Fields and Travel Times
Zajišťuje: Katedra geofyziky (32-KG)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Luděk Klimeš, DrSc.
Třída: DS, geofyzika
Kategorizace předmětu: Fyzika > Geofyzika
Anotace -
Poslední úprava: T_KG (10.05.2002)
Geologický a seismický model prostředí. Nelineární inverzní teorie. Kinematická lokace hypocentra. Tomografická inverze. Seismická migrace. Software.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KG (14.04.2008)

Získání přehledu o metodách řešení obrácených úloh pro seismické vlny a o použitelnosti a rozlišovací schopnosti těchto metod. Posluchač by se měl naučit rozpoznat chybné nebo chybně použité metody.

Literatura
Poslední úprava: T_KG (14.04.2008)
  • Červený, V.: Seismic Ray Theory. Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2001.
  • Tarantola, A.: Inverse Problem Theory. Methods for Data Fitting and Model Parameter Estimation. Elsevier, Amsterdam, 1987.
  • Tarantola, A.: Inverse Problem Theory and Methods for Model Parameter Estimation. SIAM, Philadelphia, 2005.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KG (11.04.2008)

Přednáška

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. František Gallovič, Ph.D. (06.10.2017)

Zkouška je ústní, požadavky odpovídají sylabu v rozsahu prezentovaném na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KG (10.05.2002)

Sylabus existuje pouze v anglickém jazyce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK