PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Pedagogická praxe z deskriptivní geometrie II - NDGE017
Anglický název: Descriptive Geometry Teaching Practice II
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016 do 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Kategorizace předmětu: Matematika > Didaktika matematiky
Anotace -
Poslední úprava: T_KDM (29.04.2014)

Pro studenty učitelství pro SŠ v 1. ročníku navazujícího magisterského studia. Rozsah alespoň 10 hodin hospitací a 10 výstupů.
Literatura
Poslední úprava: T_KDM (13.04.2016)

Rámcový vzdělávací program. Školní vzdělávací program.

Aktuální školské zákony a dokumenty, učebnice a sbírky úloh podle požadavků školy, resp. fakultního učitele.

Současná pedagogicko-psychologická literatura.

Janík, T., Stuchlíková, I. Oborové didaktiky na vzestupu: přehled aktuálních vývojových tendencí. Scientia in educatione 1(1), 2010, 5-32. [dostupné z ]

Kupčáková M.: Základní úlohy deskriptivní geometrie v modelech. Prometheus, Praha, 2002.

Maňásková E.: Sbírka úloh z deskriptivní geometrie. Prometheus, Praha, 2010.

Čáp, J., Mareš, J.: Psychologie pro učitele. Portál, Praha, 2007.

Kalhoust Z., Obst O. a kol.: Školní didaktika. Portál, Praha, 2009.

Sylabus
Poslední úprava: T_KDM (13.04.2016)

Druhá pedagogická praxe je zaměřena na realizaci vlastních výukových výstupů studentů. Ve výuce student využívá poznatky získané v Didaktice deskriptivní geometrie a Pedagogicko-didaktické propedeutice deskriptivní geometrie.

V průběhu praxe student vykoná nejméně 10 samostatných výstupů, tj. odučí aspoň 10 vyučovacích hodin. Při výuce využívá rýsovací pomůcky, geometrické modely, dle možností školy počítačovou učebnu. Student hospituje také ve výuce fakultního učitele a jiných učitelů na téže škole, případně i u svých kolegů, kteří souběžně konají praxi na stejné škole. Požaduje se minimálně 10 hospitací.

Student rovněž pomáhá na škole při přípravě výukových hodin, opravách písemných prací, asistuje při výuce v počítačové učebně, účastní se dozorů a pedagogických porad.

Po ukončení praxe předloží příslušnému metodickému vedoucímu zápisy ze svých hospitací, písemné přípravy svých hodin, zprávu o průběhu praxe a hodnocení fakultního učitele.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK