PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Deskriptivní geometrie III - NDGE014
Anglický název: Descriptive Geometry III
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Jana Hromadová, Ph.D.
RNDr. Petra Surynková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Matematika > Geometrie
Anotace -
Poslední úprava: T_KDM (15.02.2010)

Aplikace deskriptivní geometrie - kinematická geometrie, kartografie.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KDM (19.05.2008)

Předmět pomáhá získat teoretické zázemí pro vyučování matematiky na střední škole.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KDM (20.05.2008)

Přednáška a cvičení.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDM (28.05.2003)

Základy kartografie - zkreslení map, ekvivalentní, konformní a ekvidistantní projekce, konstrukce map. Kinematická geometrie - základní pojmy, určení pohybu v rovině, vratné pohyby. Rotační a šroubový pohyb v prostoru. Křivky technické praxe v rovině i v prostoru. Užití kinematické geometrie v praxi.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK