PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Algebraická geometrie - NDGE011
Anglický název: Algebraic Geometry
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Jana Hromadová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Matematika > Geometrie
Anotace -
Poslední úprava: T_KDM (04.03.2010)

Formy n-tého stupně, algebraické nadplochy a jejich vlastnosti - násobné body, poláry, tečná nadrovina. Algebraické křivky v rovině, Bézoutova věta, Plückerovy vzorce.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KDM (19.05.2008)

Předmět pomáhá získat teoretické zázemí pro vyučování matematiky na střední škole.

Literatura -
Poslední úprava: T_KDM (13.05.2008)

Kočandrle M. Algebraické variety. SPN Praha, 1989.

Švec A. Příklady z algebraické geometrie. SPN Praha, 1970.

Walker R. J. Algebraic Curves. Springer-Verlag, New York, 1950.

Reid M. Undergraduate Algebraic Geometry. Cambridge University Press, 1989.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KDM (19.05.2008)

Přednáška.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDM (28.05.2003)

Algebraické nadplochy: Ireducibilní a reducibilní algebraická nadplocha, stupeň nadplochy, regulární a singulární body nadplochy, n-tá polára bodu k nadploše, tečná nadrovina a tečna v bodě nadplochy.

Rovinné algebraické křivky: Určení algebraické křivky, rezultant, Bézoutova věta, mez pro počet singulárních bodů reducibilní a ireducibilní algebraické křivky, rod křivky, parametrizace křivek rodu 0, Hessián křivky, Pluckerovy vzorce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK