Eukleidovská geometrie - NDGE004
Anglický název: Euclidean Geometry
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Třída: Matematika a deskriptivní geometrie
Kategorizace předmětu: Matematika > Geometrie
Je záměnnost pro: NMUM205
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: ()
Základní planimetrické věty a jejich důkazy. Geometrická zobrazení. Konstrukční úlohy v rovině. Tělesa a jejich vlastnosti, Eulerova věta o konvexních mnohostěnech. Základní pojmy teorie grafů, souvislosti s rovinnou i prostorovou geometrií.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KDM (19.05.2008)

Předmět pomáhá získat teoretické zázemí pro vyučování matematiky na střední škole.

Literatura -
Poslední úprava: T_KDM (09.05.2008)

F.Kuřina: 10 pohledů na geometrii, MÚ Akademie věd ČR, Praha 1996

J.Kadleček: Geometrie v rovině a v prostoru pro střední školy, Prometheus 1996

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KDM (09.05.2008)

Seminář, samostatné řešení vybraných problémů.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDM (27.05.2003)

Struktura eukleidovské geometrie ve školské matematice. Planimetrické věty a jejich důkazy. Geometrická zobrazení v rovině, skládání zobrazení (shodnosti, podobnosti). Aplikace planimetrie, konstrukční úlohy v rovině. Tělesa a jejich vlastnosti, zvláště mnohostěny /Eulerova věta/. Aplikace stereometrie, konstrukčni úlohy v prostoru.