Projektivní geometrie I - NDGE003
Anglický název: Projective Geometry I
Zajišťuje: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://fd.cvut.cz/personal/voracova/Projgeom/PG.html
Garant: Mgr. Lukáš Krump, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Matematika > Geometrie
Záměnnost : NMUG106
Je neslučitelnost pro: NMUG106
Je záměnnost pro: NMUG106
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KDM (19.05.2010)
Cílem výuky je vytvoření projektivní roviny, respektive projektivního rozšíření eukleidovské roviny a jejich využití k popisu kuželoseček a konstrukcím kuželoseček z daných prvků.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KDM (19.05.2008)

Předmět pomáhá získat teoretické zázemí pro vyučování matematiky na střední škole.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

Havlíček, K.: Úvod do projektivní geometrie kuželoseček. Praha, SNTL 1956

Bureš, J.- Burešová, J.: Projektivní geometrie I. Skripta MFF UK Praha

Kadleček, J.: Sto úloh z projektivní geometrie. Text KDM MFF UK, Praha 1995

Kadeřávek-Klíma-Kounovský: Deskriptivní geometrie I. Praha, od 1926

Kadleček: Základy geometrie. Skripta MFF UK Praha

Medek: Úvod do projektivnej geometrie. Bratislava, SPN 1975

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KDM (20.05.2008)

Přednáška a cvičení.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDM (27.05.2003)

Projektivní rovina. Projektivní rozšíření euklidovské roviny. Pappova věta. Princip duality. Projektivita mezi jednoparametrickými útvary. Involuce. Projektivní definice kuželosečky. Věta Pascalova a Brianchonova. Pól a polára, využití ke konstrukcím. Svazek a řada kuželoseček. Ohniskové vlastnosti kuželoseček. Konstrukce kuželoseček z daných prvků. Středová kolineace. Obraz kružnice ve středové kolineaci.