PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Pedagogická praxe z fyziky (Z) I - NDFZ005
Anglický název: Physics Teaching Practice (Z) I
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: oba
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: 0/0 Z [týdny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Dana Mandíková, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (07.04.2004)
Týdenní úvodní praxe, při níž posluchač hospituje v hodinách fakultního učitele fyziky, asistuje při jeho výuce a absolvuje 1 samostatný výstup s následným rozborem. Praxe je zařazena do zimního semestru.
Literatura
Poslední úprava: MANDIKOV/MFF.CUNI.CZ (31.03.2008)

Svoboda, E., Kolářová, R.: Didaktika fyziky základní a střední školy. Vybrané partie. UK, Praha 2006

Učebnice fyziky pro základní školy

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDF (21.05.2004)

Posluchač hospituje v hodinách fakultního učitele a absolvuje 1 samostatný výstup.

Mezi asistenční činnosti posluchače patří např. kontrola domácích event. jiných písemných úkolů studentů, pomoc při přípravě fyzikálních experimentů event. při jejich provádění ve třídě, příprava pomůcek na laboratorní práce, apod.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK