PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Praktikum školních pokusů I - NDFZ003
Anglický název: Practical Course in School Experiments I
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Dana Mandíková, CSc.
doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: G_U2 (10.06.2007)
Praktikum pro studenty učitelství fyziky pro 2.stupeň základní školy. Školní experimenty z oblasti elektřiny, magnetismu a optiky. Zápis tohoto předmětu je z kapacitních důvodů omezen. Přednost mají posluchači studia učitelství.
Literatura
Poslední úprava: T_KDF (23.05.2003)

Svoboda, M. a kol.: Speciální praktikum (Školní pokusy II), MFF UK Praha 1984 Mazač, J.- Hlavička. A.: Praktikum školních pokusů z fyziky, SPN Praha 1968 Fuka, J. a kol.: Pokusy z fyziky na ZŠ, SPN Praha 1985 Učebnice fyziky pro ZŠ

Sylabus -
Poslední úprava: MANDIKOV/MFF.CUNI.CZ (07.04.2008)

Praktikum pro studenty učitelství fyziky (elektřina, magnetismus, optika).

Určeno pro 4.r. U MF/ZŠ.

Školní experimenty z následujících okruhů:

1. Elektrostatické pole.

2. Elektrický proud v kovech.

3. Elektrický proud v kapalinách a v plynech.

4. Magnetické pole stálých magnetů a elektromagnetů.

5. Elektromagnetická indukce. Střídavý proud.

6. Transformátory. Trojfázové proudy. Elektromotory.

7. Polovodiče.

Formou mikrovýstupů provádějí studenti výklad některých pojmů z uvedených témat doprovázený demonstračními a žákovskými pokusy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK