PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Seminář k tandemové výuce I - NDFY075
Anglický název: Seminar for partnerships teaching I
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (12.05.2014)
Seminář je určen studentům, kteří v daném školním roce vyučují v tandemu s učitelem. Na semináři budou řešena témata aktuálně související s výukou – a to jak z hlediska odbornosti (příprava na hodinu, návrhy vhodných experimentů atd.), tak z hlediska pedagogicko-psychologického (reflexe výuky, řešení výchovných problémů atd.). Významnou součástí semináře bude vzájemné sdílení zkušeností studentů.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D. (08.10.2017)

Aktivní účast minimálně 75% vyučovacích hodin. Náhradní plnění možné výjimečně po dohodě s vyučující.

Literatura
Poslední úprava: T_KDF (12.05.2014)

Podlahová, L.: První kroky učitele, Triton, Praha 2004

Petty, G. : Moderní vyučování, Portál, Praha 1996

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDF (12.05.2014)

Role párového učitele ve třídě. Příprava na vyučování. Vyučovací metody a formy. Hodnocení žáků. Reflexe vyučovací hodiny. Komunikace se žáky. Komunikace s tandemovým učitelem.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK