PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Současné trendy pedagogiky a didaktiky fyziky - NDFY067
Anglický název: Contemporary Trends in Pedagogy and Physics Education
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: KOLAROVA/MFF.CUNI.CZ (03.04.2008)
Cílem semináře je seznamování studentů se současnými trendy v pedagogice a oborových didaktikách, zejména v didaktice fyziky, které lze aplikovat přímo ve výuce přírodovědným předmětům na základních a středních školách.
Literatura
Poslední úprava: KOLAROVA/MFF.CUNI.CZ (02.04.2008)

Gavora, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000.

Lokša, J.; Lokšová, I. Tvořivé vyučování. Praha: Grada, 2003

Průcha, J. Moderní pedagogika. Portál, Praha: 2002

Průcha, J. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání.: Portál, Praha 2003.

Žák, V. Fyzika v projektové výuce. Diplomová práce. Praha: MFF UK, 2003.

Žák, V. Zjišťování parametrů kvality výuky fyziky. Disertační práce. Praha: MFF UK, 2006.

Nezvalová, D.: Konstruktivismus jeho aplikace v integrovaném pojetí přírodovědného vzdělávání. Úvodní studie. Vydavatelství UP, Olomouc2006.

Sylabus -
Poslední úprava: KOLAROVA/MFF.CUNI.CZ (03.04.2008)

Na seminář budou zváni odborníci z uvedených oborů i učitelé využívající inovativních přístupů ve vzdělávání. Podstatnou

součástí semináře budou i prezentace výsledků rešerší studentů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK