PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Fyzikální obraz světa II - NDFY066
Anglický název: Physical Worldview II
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.
doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (23.05.2007)
Výběrový seminář pro doktorandy oboru f12 Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky. Cílem semináře je poskytnout nadhled nad některými běžně vyučovanými partiemi fyziky (např. z pohledu variačních principů, zákonů zachování, symetrie apod.) a propojit jej i s obecnějším pohledem na to, jak fyzika popisuje a zkoumá svět (včetně otázek typu vývoje fyzikálního poznání, role redukcionismu ve vědeckém poznání, reakcí na postmoderní kritiku vědy atd.). Probíraná tematika se může přizpůsobit zájmu účastníků semináře.
Literatura -
Poslední úprava: BROKLOVA/MFF.CUNI.CZ (03.04.2008)

Feynman R.: Feynmanovy přednášky o fyzice 1-3. Český překlad Fragment, Havlíčkův Brod 2000-2002.

Kuhn T.: Struktura vědeckých revolucí. Oikoymenh, Praha 1997

Weinberg S.: Tváří v tvář. Věda a její intelektuální protivníci. Aurora, 2004

Další literatura dle konkrétních probíraných témat (např. eseje R. Penrose, G. Holtona a další).

Sylabus -
Poslední úprava: BROKLOVA/MFF.CUNI.CZ (03.04.2008)

Konkrétní témata budou upřesněna dle zájmu účastníků semináře. V nabídce budou např.:

Kosmologie: modely, pozorování, spekulace, místo člověka ve vesmíru. (Bude zmíněn antropický princip.)

Příroda má ráda extrémy a symetrie (variační formulace fyzikálních zákonů; souvislost zákonů zachování a symetrií).

Redukcionismus ano či ne?

Vědecké omyly a sporná témata. (Např. "paprsky N", studená jaderná fůze, ...)

Postmoderní kritika přírodních věd a reakce na ni ("věda vrací úder").

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK