PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Fyzikální vzdělávání ve školních vzdělávacích programech I - NDFY055
Anglický název: Physics Teaching in School Educational Programmes I
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (17.05.2005)
Rámcové vzdělávací programy pro základní a gymnaziální vzdělávání. Tvorba školních vzdělávacích programů. Koncipování fyzikálního vzdělávání v rámci školního vzdělávacího programu.
Literatura
Poslední úprava: T_KDF (16.05.2005)

Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání (www.vuppraha.cz )

Manuál tvorby školního vzdělávacího programu (www.vuppraha.cz )

Petty, G.: Moderní vyučování. Praha, Portál 1996

Pasch, M. a kol.: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Portál, Praha, 1998

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDF (16.05.2005)

Rámcové vzdělávací programy pro základní vzdělávání a pro gymnázia. Zásady tvorby školních vzdělávacích programů. Sebeevaluace škol. Tvorba učebních osnov fyziky jako součásti školního vzdělávacího programu. Zpracování osnov pro vybrané tematické celky včetně mezipředmětových vazeb a realizace průřezových témat.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK