PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Didaktika fyziky II - NDFY050
Anglický název: Didactics of Physics II
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2007
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Neslučitelnost : NDFY001
Záměnnost : NDFY001
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (25.03.2004)
První část je věnována metodice řešení fyzikálních úloh, studenti zpracovávají příklady způsobů řešení těchto úloh. Druhá část je zaměřena na diagnostiku fyzikálních znalostí a dovedností včetně didaktických testů a na zpracování výsledků testů. Studenti vytvářejí příklady zkoušek a nestandardizovaných testů pro středoškolskou fyziku. Určeno pro 4.r. U MF,FI /SŠ.
Literatura
Poslední úprava: T_KDF (10.03.2004)

1) Kašpar, E. a kol.: Didaktika fyziky - obecné otázky. SPN, Praha 1978 2) Fenclová, J.: Didaktické myšlení a jednání učitele fyziky. SPN, Praha 1984 3) Kašpar, E. a kol.:Problémové vyučování a problémové úlohy ve fyzice. SPN, Praha 1982 4) Svoboda, E. a kol.: Přehled středoškolské fyziky. SPN, Praha 1991 5) Slovník školské fyziky. SPN Praha 1988 6) Učebnice fyziky pro gymnázia

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDF (10.05.2005)
Osnova:
8 Metodika řešení fyzikálních úloh. Strategie řešení úloh. Typy úloh, způsoby jejich řešení. Tvorba fyzikálních úloh.

9 Organizační formy výuky fyziky. Kolektivní, skupinová a individuální forma. Teoretické a laboratorní úlohy z fyziky. Fyzikální praktika.

10 Diagnostika a hodnocení fyzikálních znalostí. Požadavky kladené na zkoušku z fyziky. Typy zkoušek. Didaktický test, tvorba jeho položek. Položková analýza testu. Zpracování výsledků testu pro hodnocení a klasifikaci.

11 Aktuální otázky výuky fyziky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK