PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Praktikum školních pokusů V - NDFY049
Anglický název: Practical Course in School Experiments V
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (13.05.2015)
Výběrové praktikum. Studenti navrhují a provádějí experimenty z vybraných témat základoškolské fyziky se zdůrazněním aspektu věku žáků základní školy, motivačními experimenty a výrobou vlastních pomůcek. V každém tříhodinovém bloku předvádí studenti „mikrovýstupy“, na které navazuje rozbor z hlediska jejich didaktického i fyzikálního provedení.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (13.10.2017)

Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na výuce předmětu. Povaha předmětu vylučuje opravné termíny.

Literatura -
Poslední úprava: T_KDF (12.05.2015)

Učebnice fyziky pro základní školy

Sbírky návodů na pokusy doporučené vyučujícími (Sborníky Veletrhů učitelů fyziky, Dílen Heuréky, pracovní listy a sborníky iQParku/iQLANDIE)

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDF (13.05.2015)
  • vlastnosti látek a těles
  • měření fyzikálních veličin
  • elektrické obvody
  • pohyb a síla
  • vlastnosti kapalin a plynů
  • světelné jevy
  • teplo a teplota
  • elektromagnetické jevy
  • zvukové jevy
  • jaderná energie

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK