PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Praktikum školních pokusů II - NDFY046
Anglický název: Practical Course in School Experiments II
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:0/4 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Stanislav Gottwald
doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
RNDr. Věra Koudelková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_KDF (12.05.2015)
Demonstrační pokusy z elektřiny a magnetismu. Zápis tohoto předmětu je z kapacitních důvodů omezen. Přednost mají posluchači studia učitelství.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Věra Koudelková, Ph.D. (13.06.2019)

Zápočet je udělen za:

  • aktivní účast (podmínkou je 100% docházka, vypsán je jeden náhradní termín)
  • vypracování seminární práce dle zadání vyučujících
Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Věra Koudelková, Ph.D. (13.06.2019)
  • Svoboda, E. a kol.: Pokusy z fyziky na střední škole III, IV. Prometheus Praha, 1999, 2000 Učebnice fyziky pro střední školy (především pro gymnázium)
  • studijní texty na webových stránkách předmětu: https://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/psp2/

Sylabus -
Poslední úprava: T_KDF (01.07.2015)

Elektrostatika

Vedení elektrického proudu ve vodičích

Polovodiče

Magnetické pole

Elektromagnetická indukce

Střídavé proudy

Transfrmátory, generátory, motory

Elektromagnetické kmitání a vlnění

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK