PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Dějiny fyziky II - NDFY037
Anglický název: History of Physics II
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jiří Langer, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Anotace -
Poslední úprava: T_UTF (22.05.2001)
Moderní fyzika a její kulturní a politické souvislosti. V případě volby obou předmětů (DFY036, DFY037) je lze zapsat v libovolném pořadí. Určeno pro 3.-4.r. MF/ZŠ, 4.-5.r. MF, FI/SŠ.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (27.10.2017)

Ústní zkouška. Zkoušku je možno opakovat v nejvýše dvou opravných termínech.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Langer, CSc. (17.05.2005)

Helge Kragh: Quantum Generation I, II, Princeton University Press, Princeton 1999

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Langer, CSc. (17.05.2005)

Vznik speciální teorie relativity.

Obecná teorie relativity a kosmologie.

Vznik kvantové mechaniky.

Fyzika nízkých teplot.

Částicová a jaderná fyzika.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK