PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Dějiny fyziky I - NDFY036
Anglický název: History of Physics I
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jiří Langer, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_UTF (22.05.2001)
Vybrané partie z dějin klasické fyziky a její kulturní a historické souvislosti. V případě volby obou předmětů (DFY036, DFY037) je lze zapsat v libovolném pořadí. Určeno pro 3.-4.r. MF/ZŠ, 4.-5.r. MF, FI/SŠ.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (27.10.2017)

Ústní zkouška. Zkoušku je možno opakovat v nejvýše dvou opravných termínech.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Langer, CSc. (17.05.2005)

Max von Laue: Dějiny fyziky. Orbis, Praha 1963.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Jiří Langer, CSc. (17.05.2005)

Antická fyzika, aristotelovská fyzika a ptolemaiovský obraz světa. Koperníkovská revoluce, Brahe, Kepler a Galileo.

Newton, vznik a rozvoj klasické mechaniky.

Vývoj optiky a elektromagnetismu.

Počátky české fyziky.

Historie éteru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK