PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Školní pokusy pro ZŠ - NDFY024
Anglický název: Physical Experiments for Primary Schools
Zajišťuje: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Anotace -
Poslední úprava: ()
Výběrové praktikum doplňující Praktika školních pokusů I-III. Určeno pro U MF/ZŠ.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Pavel Zakouřil, Ph.D. (05.08.2002)

Svoboda, M. a kol.: Speciální praktikum (Školní pokusy II), MFF UK Praha 1984

Mazač, J.- Hlavička. A.: Praktikum školních pokusů z fyziky, SPN Praha 1968

Fuka, J. a kol.: Pokusy z fyziky na ZŠ, SPN Praha 1985

Učebnice fyziky pro ZŠ

Sylabus -
Poslední úprava: ()

Ukázky vybraných experimentů a jejich zařazení do výuky. Temata: Newtonovy pohybové zákony Mechanika kapalin a plynů Atmosferický tlak Elektrostatika Vedení elektrického proudu v kovech Vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech Polovodiče Magnetizmus a elektromagnetizmus Elektromagnetická indukce Paprsková a vlnová optika Teplo a teplota Zvukové jevy Částicová stavba látek.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK