PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Úvod do datového inženýrství - NDBI046
Anglický název: Introduction to Data Engeneering
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Petr Škoda, Ph.D.
doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.
Neslučitelnost : NDBX046
Záměnnost : NDBX046
Je neslučitelnost pro: NDBX046
Je záměnnost pro: NDBX046
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (09.09.2020)
Cílem předmětu Datový management je seznámit studenty se základy práce s daty a s běžnými operacemi v typickém procesu zpracování dat. To zahrnuje získání dat, jejich čištění, transformace, validace, katalogizace, verzování, popis, zpřístupnění skrze API, integraci, vyhledávání, kompresi, šifrování a práci s velkými a distribuovanými daty.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Petr Škoda, Ph.D. (04.08.2020)

V průběhu semestru jsou postupně zadávány a hodnoceny domácí úkoly, za které je zápočet.

Účast na cvičeních povinná není.

Zkouška je formou písemného testu.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Petr Škoda, Ph.D. (04.08.2020)

Získání zápočtu je nutnou podmínkou k účasti na závěrečné zkoušce.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Petr Škoda, Ph.D. (04.08.2020)

Datové typy a modely

Předzpracování dat

Katalogizace dat, metadata, verzování dat

Integrace dat

Datový slovník, popis významu dat, ontologie

Datová API

Vyhledávání v textových datech

Teorie informace

Kódování a komprese dat

Šifrování a zajištění integrity

Management distribuovaných a velkých dat

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Petr Škoda, Ph.D. (27.04.2021)

Předmět předpokládá znalosti přednášené v NPRG036 (Datové formáty).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK