PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Techniky vyhledávání v textu - NDBI043
Anglický název: Text Search Techniques
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - Softwarové systémy
Kategorizace předmětu: Informatika > Informatika, Aplikační software, Počítačová grafika a geometrie, Databázové systémy, Didaktika informatiky, Diskrétní matematika, Předměty širšího základu, Předměty obecného základu, Počítačová a formální lingvistika, Optimalizace, Programování, Softwarové inženýrství, Teoretická informatika, Databázové systémy
Neslučitelnost : NDBI010
Záměnnost : NDBI010
Sylabus
Poslední úprava: T_KSI (28.03.2014)
 • Úvod do problematiky - textové kolekce jako nestrukturované databáze
 • Algoritmy pro přesné vyhledávání v textech I.
 • Algoritmy pro přesné vyhledávání v textech II.
 • Algoritmy pro přesné vyhledávání v textech III.
 • Boolské modely vyhledávání v textových kolekcích
 • Vektorové modely vyhledávání v textových kolekcích
 • Pravděpodobnostní modely vyhledávání v textových kolekcích
 • Měření podobností v textu
 • Oprava textu
 • Komprese textu I.
 • Komprese textu II.
 • Text mining
 • Systémy OCR

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK