PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Vyhledávání na webu - NDBI038
Anglický název: Searching the web
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Databázové systémy
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D. (06.10.2017)

Zápočet se uděluje za úspěšnou realizaci projektu (experimentální software). Charakter zápočtu neumožňuje jeho opakování.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D. (06.10.2017)

Zkouška se realizuje testem (po udělení zápočtu). Známka se určuje podle součtu bodů za zkouškový test a zápočtový projekt.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D. (17.05.2016)

Webový prostor, vyhledávače a modality vyhledávání na webu.

Boolský model v information retrieval.

Vektorový model v information retrieval.

Analýza odkazů na webu a PageRank.

Optimalizace webových stránek pro vyhledávače (SEO) a ranking.

Sémantický web.

Text mining a entity search.

Doporučující systémy.

Přesné vyhledávání v textu a komprese textu.

Měření podobností v textu.

Podobnostní vyhledávání v multimediálních databázích.

Metrické indexování podobnosti.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK