PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vyhledávání na webu - NDBI038
Anglický název: Searching the Web
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Databázové systémy
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D. (06.10.2017)

Zápočet se uděluje za úspěšnou realizaci projektu (experimentální software). Charakter zápočtu neumožňuje jeho opakování.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D. (06.10.2017)

Zkouška se realizuje testem (po udělení zápočtu). Známka se určuje podle součtu bodů za zkouškový test a zápočtový projekt.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D. (13.05.2020)

Web space, search engines, web retrieval modes

Boolean model of information retrieval

Vector model of information retrieval

Link analysis and the web page ranking

Search engine ranking and optimization (SEO)

Semantic web and Linked data

Personalized search and social context

Introduction to similarity search in multimedia databases

Indexing metric similarity for efficient multimedia retrieval

Approximate similarity search

Similarity queries and multi-modal search

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK