PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Databázové systémy pro praxi - NDBI036
Anglický název: A Practical Approach to Database Systems
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://profinit.eu/univerzity/predmet/databazove-systemy-v-praxi/
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Ondřej Zýka
Třída: Informatika Mgr. - Softwarové systémy
Kategorizace předmětu: Informatika > Databázové systémy
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. (20.04.2017)

Kurz je prakticky zaměřen. Soustředí se na řízení a správu dat v organizaci a na aspekty návrhu databází důležité z pohledu výkonnosti a provozování datových systémů. Na konkrétních implementacích teoretických principů v jednotlivých DBMS (zejména Oracle, MS SQL, Sybase a Teradata), ukazuje dopad na návrh aplikací, administraci, správu a provoz. Přednáška předpokládá znalost konceptuálního a logického návrhu databáze, relačního kalkulu a SQL (NDBI025). Předmět je vyučován jednou za dva roky, příští běh bude v ZS 2018/19.
Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Ondřej Zýka (02.09.2015)

1. Design databázového systému - na čem je založena kvalita datového modelu aplikace

2. Fyzický design databáze - kritická část návrhu z pohledu výkonnosti aplikace

3. Architektura datového serveru - co potřebuje vývojář vědět o hardware a OS aby napsal rychlou aplikaci

4. Optimalizace výkonu - co umí datový server a v čem mu musíme pomoci

5. Transakce a paralelismus v datovém systému - čím se liší teorie od praxe

6. Databázové patterny - osvědčené techniky pro standardní situace, jak nevymýšlet znovu kolo

7. Dimenzionální modelování - základní pattern Business Intelligence, Teradata - databázový server pro BI

8. Správa dat v podniku, data jako majetek organizace, Data management, Data Governance - proč podniky do dat investují miliony

9. Datová kvalita a Metadata - základní kompetence nutné pro porozumění a správu dat

10. Integrace dat a datové toky, Master Data management - žádný systém už není samostatný, získává více dat ze ostatních systémů než od uživatelů

11. Dialekty SQL - kolik je SQL a čím se od sebe liší, co z SQL se skutečně používá

12. Administrace a Enterprise vlastnosti DBMS - co všechno musí server umět aby obstál v provozu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK