PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Netradiční databázové modely, architektury a jazyky - NDBI033
Anglický název: Non-traditional Database Models, Architectures and Languages
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc.
Třída: DS, softwarové systémy
Informatika Mgr. - Softwarové systémy
Kategorizace předmětu: Informatika > Databázové systémy
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KSI (28.03.2011)
Současné relační databázové systémy nejsou dobře použitelné pro vícedimenzionální data, XML data, proudy dat získaných ze senzorů či velkého množství on-line transakcí, prostorová data apod. Cílem přednášky je ukázat nové databázové modely a architektury, které umožňují zpracovávat taková data databázovým způsobem. Předmět je určený pro doktorské studium.
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. (02.10.2017)

Předmět je určen pro PhD studenty a je vyučován samostudiem na základě materiálů dodaných

vyučujícím. Zkouška je písemná a ústní.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. (02.10.2017)

Předmět je určen pro PhD studenty a je vyučován samostudiem na základě materiálů dodaných

vyučujícím. Zkouška je písemná a ústní.

Literatura
Poslední úprava: T_KSI (19.02.2007)

1. Abraham Silbershatz, Henry F. Korth and S. Sudarshan: Database System Concepts Edition 5, McGraw Hill, 2005.

2. E. Thomsen: OLAP Solutions: Building Multidimensional Information Systems. 2nd Ed., Wiley, 2002.

3. P. Rigaux, M. Scholl, and A. Voisard Spatial Databases: With Application to GIS.The Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems, Morgan Kaufmann, 2001.

4. N. Chaudhry, K. Shaw, M. Abdelguerfi (Eds): Stream Data Management (Advances in Database Systems). 1 ed., Springer; 2006.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. (02.10.2017)

Předmět je určen pro PhD studenty a je vyučován samostudiem na základě materiálů dodaných

vyučujícím. Zkouška je písemná a ústní.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KSI (09.03.2007)

1. Proč více databázových modelů. Příklad: od relací v 1NF k tabulkám se strukturovanými hodnotami. Požadavky aplikací: hierarchie, rekurze, speciální datové modely pro OLAP, proudy dat atd.

2. Objektově relační model: odklon od 1NF relací, standardizace modelu v SQL:1999 a SQL:2003. Typový aparát, definice objektově-relační databáze.

3. Objektově-relační model: dotazování nad objektově-relační databází.

4. Datové sklady a OLAP: vícedimenzionální modely, schéma hvězdy. Konceptuální modelování.

5. Datové sklady a OLAP: dotazovací jazyky nad vícedimenzionálním modelem, implementace datových skladů. Rozšíření SQL pro podporu OLAP.

6. Modely nestrukturovaných dat a jejich podpora ve standardech SQL: texty, obrázky.

7. Modely prostorových databází: základní rysy OpenGIS a jejich uplatnění ve standardu SpatialSQL.

8. Modely prostorových databází: dotazování nad prostorovými objekty.

9. Temporální databáze: rozšíření relační databáze o dimenzi času. Pokus o rozšíření SQL o čas.

10. Temporální databáze: dotazování nad temporální databází. Pojem časoprostorové databáze.

11. Hierarchické a grafové databázové struktury. Rekurze v SQL.

12. Semistrukturovaná data a jejich modely. Příklad: standard XML.

13. Dotazování nad XML daty.

14. Nové databázové architektury. Příklad: systémy zpracování proudů dat.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK