Stochastické metody v databázích - NDBI019
Anglický název: Stochastic Methods in Databases
Zajišťuje: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://d3s.mff.cuni.cz/teaching/ndbi019
Garant: RNDr. Alena Koubková, CSc.
Třída: Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Databázové systémy
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Tajemník Katedry (22.04.2010)
Ukázky použití metod teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky v datovém inženýrství (dokumentografické informační systémy, data mining). Předpokládají se základní znalosti pravděpodobnosti a matematické statistiky.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Alena Koubková, CSc. (04.04.2014)

Anděl, J.: Statistické metody, MATFYZPRESS, Praha, 1993

Baeza-Yates, R., Riberio-Neto, B.: Modern information retrieval, Addison-Wesley, 1999

Cipra, T.: Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii, SNTL, Praha, 1986

Jensen, F. V.: Bayesian networks and decision graphs, Springer-Verlag, New York, 2001

Komárková, L., Komárek, A., Bína, V.: Základy analýzy dat a statistického úsudku s příklady v R. Oeconomia, Praha, 2007.

Komárek, A., Komárková, L.: Statistická analýza závislostí s příklady v R. Oeconomia, Praha, 2007.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Alena Koubková, CSc. (10.10.2017)

Zkoušku je možné složit dvěma způsoby: buď jako klasickou ústní zkoušku s požadavky odpovídajícími sylabu předmětu, nebo vypracováním samostatné práce spočívající v praktické aplikaci vybraných metod.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Alena Koubková, CSc. (24.04.2006)

Statistika a data mining - podobnost a rozdíly.

Statistické metody pro data mining. Hledání různých typů závislostí - korelační analýza, regresní model, kontingenční tabulky, statistická analýza časových řad.

Bayesovská analýza, bayesovské sítě.

Pravděpodobnostní modely dokumentografického informačního systému.