PředmětyPředměty(verze: 904)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Transakce - NDBI016
Anglický název: Transactions
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://siret.ms.mff.cuni.cz/lokoc/?src=UK/index
Garant: doc. RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D.
Třída: Informatika Mgr. - Softwarové systémy
Kategorizace předmětu: Informatika > Databázové systémy
Anotace -
Poslední úprava: G_I (16.03.2011)
Kurz o transakcích pro pokročilé studenty. Poskytuje detailní informace o transakcích jako základním mechanismu pro zajištění stability dat. Seznámí s vlastnostmi transakcí a strukturou a implementací transakčních systémů. Předmět je vyučován v anglickém jazyce. Předpokládají se znalosti v rozsahu bakalářského kursu NDBI025 Databázové systémy.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (04.10.2017)

Podmínkou úspěšného ukončení předmětu je vypracování menšího projektu, který je zadán na jedné z prvních přednášek a absolvování ústní zkoušky.

Literatura
Poslední úprava: TUMA (28.04.2005)

Bernstein P. A., Hadzilacos V., Goodman N.: Concurrency Control and Recovery in Database Systems, http://research.microsoft.com/pubs/ccontrol

Gray J., Reuter A.: Transaction Processing, Concepts And Techniques, Morgan Kaufmann Publishers, 1994

Moss J. E. B.: Nested Transactions, An Approach to Reliable Distributed Computing, MIT Press 1985

CORBAservices Specification, Object Transaction Service, OMG document ORBOS/97-3-4, ftp://ftp.omg.org, 1994-1997

Sylabus -
Poslední úprava: T_KSI (13.05.2012)

Motivace pro zavedení transakcí (spolehlivost, paralelismus)

 • definice a měření spolehlivosti, přehled metod zvyšování spolehlivosti (předcházení a maskování chyb)
 • připomenutí problémů souvisejících s paralelismem, cíle (jednoduchost, paralelismus, možnost kompozice)

Základní vlastnosti transakcí

 • atomicity, consistency, isolation, durability
 • modely transakcí, prosté, zřetězené, vnořené
 • modely pro dlouho trvající transakce
 • formální popisy modelů

Základní funkce transakčních systémů

 • různé varianty transakčních systémů (databáze, distribuované transakce, koordinační frameworky, transakční paměť)
 • funkce nabízené transakčními systémy, orientační příklady rozhraní a jejich použití

Paralelní běh transakcí

 • formalizace paralelního běhu, rozvrhy a jejich vlastnosti
 • plánování pomocí zamykání a jeho implementace
 • plánování pomocí časových razítek a jeho implementace
 • plánování pomocí serializačních grafů a jeho implementce
 • certifikující plánovače
 • integrované plánovače
 • verzující plánovače

Atomické ukončení transakcí

 • dvoufázový commit protokol
 • třífázový commit protokol
 • spolehlivé logování

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK