PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Administrace Oracle - NDBI013
Anglický název: Oracle Administration
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.ms.mff.cuni.cz/~kopecky/oracle2
Poznámka: předmět má cyklickou výuku
Garant: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D.
Třída: Informatika Bc.
Informatika Mgr. - volitelný
Kategorizace předmětu: Informatika > Databázové systémy
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KSI (28.04.2016)
Předmět si klade za cíl vybavit studenty znalostmi o konfiguraci, údržbě a optimalizaci Oracle Serveru. Studenti se naučí specifika SQL Serveru jak z pohledu praktické správy (konfigurace, zálohování), tak z hlediska podpory programátorů (optimalizace, ladění a sledování výkonu, podpora transakcí). Předpokládají se znalosti v rozsahu přednášky NDBI025 - Databázové systémy! Znalost SQL v rozsahu NDBI026 - Databázové aplikace je výhodou.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (30.04.2020)

Jedná se o převážně referativní seminář. Podmínkou získání zápočtu je

 • buďto v některé z hodin přednést referát na vybrané téma
 • nebo do konce zkouškového období odevzdat po předchozí dohodě

obsáhlejší písemný referát popisující některou z vlastností databáze,

Literatura
Poslední úprava: Ing. Ladislav Kopecký (21.04.2005)

Manuály k databázovému systému

 • SQL Database Administrators Guide
 • SQL*Net for TCP/IP
 • SQL Database Installation Guide

Loney K., Theriault M.: Mistrovství v Oracle 9i; Oracle Press

Lacko L.: Oracle - správa, programování a použití databázového systému; Computer Press

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Ladislav Kopecký (17.04.2005)

Správa databáze

 • Logická a fyzická organizace databáze.
 • Organizace procesů a paměti Oracle serveru.
 • Bezpečnost dat prostředí OS Unix.
 • Client/server architektura. Konfigurace síťového protokolu.
 • Zavádění databázových uživatelů, přidělování práv.
 • Zálohování a obnova dat. Zotavení z chyb.
 • Optimalizace výkonu databáze.

Přístup k datům z programů v C/C++

 • Embedded SQL, Pro*C preprocesor.
 • Oracle Call Interface.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK