PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dotazovací jazyky 1 - NDBI001
Anglický název: Query Languages 1
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.ksi.mff.cuni.cz/~pokorny/vyuka.html#NDBI006
Garant: prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc.
Třída: Informatika Mgr. - Softwarové systémy
Kategorizace předmětu: Informatika > Databázové systémy
Neslučitelnost : NDBI049
Záměnnost : NDBI049
Je neslučitelnost pro: NHII012, NDBI049
Je záměnnost pro: NDBI049
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. (22.07.2023)
Relační kalkuly a algebry. Pojem DB dotazu, dotazovacího jazyka a jeho vyjadřovací síly. Jazyk SQL. SQL:1999: objektově a strukturální rozšíření SQL. Operátor CUBE. SQL:2003: MERGE, TABLESAMPLE, generování posloupností. SQL/MM: prostorový SQL. Vyhodnocování dotazu. Optimalizace dotazu. Jazyk XML - XPath, XQuery, SQL/XML. Pro absolvování předmětu je nezbytná detailní znalost látky pokryté předmětem NDBI025 Databázové systémy. - Nahrazeno předmětem NDBI049
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (28.01.2019)

Podmínkou pro zakončení předmětu zkouškou je získání zápočtu ze cvičení.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (15.05.2020)

Pokorný J.: Dotazovací jazyky. Skripta, Karolinum, 2002

Pokorný, J., Valenta, M.: Databázové systémy. 2. přeprac. vydání, Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2020.

slajdy:

http://www.ksi.mff.cuni.cz/~pokorny/vyuka.html#NDBI006

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (07.05.2019)
  • Opakování - relační algebra a kalkul. Pojem databázového dotazu, dotazovacího jazyka a vyjadřovací síly dotazovacího jazyka.
  • Přehled jazyka SQL, tříhodnotová logika v SQL, logicky složité dotazy. Pohledy, integritní omezení v SQL, systémový katalog.
  • Objektově-orientované a objektově-relační databáze - SQL:1999.
  • Operátor CUBE. SQL:2003: MERGE, TABLESAMPLE, generování posloupností.
  • SQL/MM: prostorový SQL.
  • Vyhodnocování dotazu, algoritmy vyhodnocení relačních operací, GRACE algoritmus
  • Optimalizace dotazu: Algebraická optimalizace. Cenově orientovaná optimalizace, heuristické přístupy k optimalizaci.
  • Metody indexace semistrukturovaných dat
  • Jazyk XML - dotazování v XML: přehled XPath, XQuery,
  • SQL/XML

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK