PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Dotazovací jazyky I - NDBI001
Anglický název: Query Languages I
Zajišťuje: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2015 do 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.ksi.mff.cuni.cz/~pokorny/vyuka.html#NDBI006
Garant: prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc.
Třída: Informatika Mgr. - Softwarové systémy
Kategorizace předmětu: Informatika > Databázové systémy
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (07.01.2019)
Relační kalkuly a algebry. Pojem DB dotazu, dotazovacího jazyka a jeho vyjadřovací síly. Jazyk SQL. Vyhodnocování a optimalizace dotazu. Standardizace SQL. SQL:1999: objektově a strukturální rozšíření SQL, operátor CUBE. SQL:2003: MERGE, TABLESAMPLE, generování posloupností. SQL/MM: prostorový SQL, fulltext. Jazyky dokumentových databází. Dotazování v XML pomocí klíčových slov. V semináři se referuje doplňková literatura vycházející ze současných trendů dotazovacích jazyků. Pro absolvování předmětu je nezbytná detailní znalost látky pokryté předmětem NDBI025 Databázové systémy.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (07.05.2019)

Podmínkou pro zakončení předmětu zkouškou je získání zápočtu na základě

vypracování referátu (slajdová prezentace)pro referativní seminář.

Referát student vypracuje a odpřednese na základě materiálů daných vyučujícím.

V případě většího počtu studentů předmětu je možno referát vypracovat písemně jako článek.

Další varianta připouští možnost 2 studentů na referát a jeho prezentaci.

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. (23.02.2016)

Pokorný J.: Dotazovací jazyky. Skripta, Karolinum, 2002

Pokorny, J., Valenta, M.: Databázové systémy. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2013.

slajdy:

http://www.ksi.mff.cuni.cz/~pokorny/vyuka.html#NDBI006

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (07.05.2019)
  • Tříhodnotová logika v SQL, logicky složité dotazy. Pojem pohledu, integritní omezení v SQL, systémový katalog.
  • Vyhodnocování dotazů nad relační databází. Optimalizace a její role v SŘBD.
  • Algebraická optimalizace. Cenově orientovaná optimalizace, heuristické přístupy k optimalizaci.
  • Objektově-orientované a objektově-relační databáze, SQL:1999
  • SQL/MM: prostorový SQL, fulltext.
  • Základní pojmy dokumentových databází. Relevance, koeficienty přesnosti a úplnosti.
  • Modely a jazyky dokumentových databází: Booleovský model, vektorový model.
  • Dotazování v XML pomocí klíčových slov

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK