Aplikovaná matematika I - NCHF071
Anglický název: Applied Mathematics I
Zajišťuje: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:3/3, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D.
prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc.
Ve slož. prerekvizitě: MC260P01M, MZ370P19
Ve slož. korekvizitě pro: MC260P112, MC260P28
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (14.05.2023)
Úvodní přednáška čtyřsemestrálního kurzu z aplikované matematiky. Základní poznatky teorie reálných funkcí jedné reálné proměnné. Limity, derivace, integrály a jejich aplikace.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. (03.05.2023)

Zkouška (písemná a ústní) během zkouškového období po získání zápočtu. Zápočet bude udělen na základě řešení domácích úloh (34%) a na základě dvou testů (uprostřed semestru a na konci semestru 2 x 33%).

Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. (13.06.2018)

Hájková, O.; Johanis, M.; John, O.; Kalenda, O.; Zelený, M.: Matematika, Matfyzpress 2012 (nebo libovolné předchozí vydání)

Kopáček J. a kol. : Příklady z matematiky pro fyziky I., II. Skripta MFF UK

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (12.05.2023)

Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu v rozsahu probraném na přednáškách a cvičeních.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. (03.05.2023)

Úvod do matematické analýzy funkcí jedné reálné proměnné.

Limita, spojitost, derivace funkce jedné reálné proměnné, L’Hospitalovo pravidlo.

Primitivní funkce, integrace per partes, integrace substitucí.

Vlastnosti spojitých a diferencovatelných funkcí. Taylorův polynom.

Určitý integrál a jeho aplikace.