Moderní metody měření a analýzy dat v časově rozlišené fluorescenční spektroskopii - NBCM313
Anglický název: Modern Measuring and Data Analysis Methods in Time Resolved Fluorescence Spectroscopy
Zajišťuje: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Jaroslav Večeř, CSc.
prof. RNDr. Petr Heřman, CSc.
Kategorizace předmětu: Fyzika > Biofyzika a chemická fyzika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_FUUK (14.02.2006)

Moderní metody měření a analýzy dat v časově rozlišené fluorescenční spektroskopii
Cíl předmětu -
Poslední úprava: VECER/MFF.CUNI.CZ (16.05.2008)

Naučit se pokročilým metodám měření a analýzy dat v časově rozlišené fluorescenční spektroskopii

Literatura -
Poslední úprava: T_FUUK (14.02.2006)

Lakowicz J. R. Principles of fluorescence spectroscopy, Second edition. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, 1999.

Večeř J., Kowalczyk A. A. and Dale R. E., Improved recursive convolution integral for the analysis of fluorescence decay data: Local approximation of the apparatus response function by a general polynomial. Rev.Sci.Instrum. 64 (1993) 3403-3412

Večeř J., Kowalczyk A. A., Davenport L. and Dale R. E., Reconvolution analysis in time-resolved fluorescence experiments - an alternative approach: Reference-to-excitation-to-fluorescence reconvolution. Rev.Sci.Instrum. 64 (1993) 3413-3424

Bevington P. V. and Robinson D. K., Data reduction and error analysis for the physical sciences, Third edition, Mc Graw Hill, 2003

Brochon, J.C. Methods Enzymol. 240 (1994) 262-311

Bryan RK. 1990. Maximum-Entropy Analysis of Oversampled Data Problems. European Biophysics Journal 18 (1990) 165-174.

Metody výuky -
Poslední úprava: VECER/MFF.CUNI.CZ (16.05.2008)

přednáška

Sylabus -
Poslední úprava: T_FUUK (14.02.2006)

Měření dob života fluorescence v časové a frekvenční oblasti

Vlastnosti křivek dohasínání intenzity fluorescence a anizotropie fluorescence

Základní pojmy v analýze dat dohasínání fluorescence

Aproximace konvolučního integrálu

Analýza křivek dohasínání fluorescence pomocí funkce odezvy

Měření a analýza křivek dohasínání fluorescence pomocí monoexponenciální

reference

Výpočet přístrojové funkce z referenčních dohasínání; analytické simulace křivek

dohasínání intenzity fluorescence a anizotropie fluorescence

Klasická parametrická analýza křivek dohasínání fluorescence a její limity

Základy analýzy křivek dohasínání fluorescence metodou maximální entropie

Aplikace časově rozlišené fluorescenční spektroskopie při studiu 3D struktury

bílkovin