PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Optické vlastnosti tenkých vrstev - NBCM222
Anglický název: Optical Properties of Thin Films
Zajišťuje: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Jaroslav Kousal, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: T_FUUK (10.05.2004)

Příprava, struktura a optické vlastnosti tenkých vrstev
Cíl předmětu -
Poslední úprava: HLIDEK/MFF.CUNI.CZ (12.05.2008)

Seznámení s metodami přípravy a optickými vlastnostmi tenkých vrstev.

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Jaroslav Kousal, Ph.D. (07.10.2017)

Oral exam.

Literatura
Poslední úprava: T_FUUK (11.05.2004)

O.S. Heavens, Optical properties of thin solid films, Dover Pubns 1991

H.A. MacLeod, Thin film optical filters, Institute of Physics Publishing 2001

Metody výuky
Poslední úprava: HLIDEK/MFF.CUNI.CZ (12.05.2008)

Přednáška

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jaroslav Kousal, Ph.D. (07.10.2017)

Zkouška ústní s přípravou.

Sylabus -
Poslední úprava: T_FUUK (10.05.2004)

Příprava tenkých vrstev a jejich struktura. Základní teorie optických vlastností. Měření tlouštěk a optických parametrů vrstev. Optické spektrální filtry. Aplikace filtrů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK