PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Měřicí metody elektrických vlastností polovodivých a nevodivých materiálů - NBCM211
Anglický název: Methods of Measuring Electric Properties of Semiconducting and Insulating Materials
Zajišťuje: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Jan Prokeš, CSc.
doc. RNDr. Jaromír Fähnrich, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: T_KMF (23.05.2006)

Měřicí metody vodivosti a dalších transportních jevů (pohyblivost, termoelektrická síla), difúzní délka a doba života nosičů nábojů, střídavá a časová měření.dielektrických charakteristik.
Literatura
Poslední úprava: T_KMF (23.05.2006)

F. Kremer, A. Schönhals (eds.): Broadband Dielectric Spectroscopy, Springer 2003, kapitola 2 (případně 3, 12 a 13)

J.P. Rundt, J.J. Fitzgerald (eds.): Dielectric Spectroscopy of Polymeric Materials, American Chemical Society 1997, kapitola 2

D.K. Schroder: Semiconductor Material and Device Characterization, John Wiley & Sons, Inc. 1998, kapitoly 1.2, 2.2, 2.5

Keithley: Low Level Measurements Handbook, 5th edition, Keithely Instruments, Inc. 1998

M. Honda: The Impedance Measurement Handbook, Yokogawa-Hewlett-Packard LTD. 1989

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Jan Prokeš, CSc. (12.10.2017)

Zkouška sestává z ústní části. Požadavky u zkoušky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KMF (23.05.2006)

Měření elektricke vodivosti
Základní metody měření elektrické vodivosti, vliv kontaktu, charakteristiky přístrojů (elektrometr, pikoampérmetr, nanovoltmetr).

Měření ostatních transportních vlastností
Měření Hallovy konstanty, termoelektrické síly, tepelné vodivosti. Studium koncentrace nositelů.

Střídavé měřicí metody
Základy měření impedance, vliv parazitních hodnot - skutečná, efektivní a indikovaná hodnota, přehled měřicích metod, princip mostu s automatickým vyrovnáním, způsoby připojení vzorku, eliminace parazitních hodnot, kalibrace a kompenzace, příklady měření a přístrojů.

Měření časových závislostí v dielektrikách
Izotermická měření časových závislostí proudu a jejich vyhodnocení. Termostimulační metody měření.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK